Day: November 17, 2022

कोन म्हणतो बोकड दुध देत नाही! इथला बोकड दुध देतो

  बकरी दूध देते, हे आपल्या सर्वांनाच माहीत आहे. पण, बोकडही दूध देतात हे आपल्याला माहीत आहे का? हे ऐकूण आपल्याला काहीसे विचित्र वाटले असेल. पण, हे खरे आहे. मध्य…

सर्वाधिक पसंती

error: Content is protected !!