Day: November 11, 2022

स्वाराती शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयाच्या मार्ड संघटनेच्या अध्यक्षपदी डॉ.राहुल मुंडे यांची निवड*

अंबाजोगाई — पदव्युत्तर विद्यार्थ्यांची राज्यव्यापी संघटना असलेल्या मार्ड या संघटनेच्या स्वा रा ती ग्रामीण शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय अंबाजोगाई येथील मार्ड च्या अध्यक्ष पदी डॉ राहुल मुंडे यांची बहुमताने निवड झाली…

सर्वाधिक पसंती

error: Content is protected !!